ข้าพเจ้านาย ธนกิจ การเจริญ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้มีการลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานนั้นเนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทำให้การจัดกิจกรรมนั้นต้องเป็นไปตามมาตการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ผู้เข้าอบรมต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ตรวจวัดอุณภูมิของร่างการ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

     โดยกิจกรรมเเรกเป็นกิจกรรมการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย การบริหารร่างกายที่ถูกต้องเเละเหมาะสมกับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป เพื่อสุขภาพที่ดี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแยมจากผลมัลเบอรี่และการแปรรูปเป็นขนมปังไส้แยมเพื่อจำหน่าย โดยวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   

ต่อมาเป็นกิจกรรมแจกไข่ให้กับชาวบ้านครัวเรือนละ1แผงเพื่อนำไปประกอบอาหาร

สุดท้ายกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้นำขนมปังที่ทำจากแยมมัลเบอรี่ไปแจกให้กับหน่วงงานต่างๆ และเเจกให้กับผู้ที่ต้องกักตัว 14วัน ตามสถานที่กักตัวของตำบล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และต่อสู้กับกับโรคระบาดไวรัสโควิด19 ให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน

อื่นๆ

เมนู