ข้าพเจ้า นายวรพจน์ คำใจ ประเภทจ้างงาน ประชาชน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนนี้ เริ่มด้วยการประชุมประจำเดือนพฤศจิกานยน เพื่อลงพื้นที่แจกไข่ สาทธิตการออกกำลังกายที่ถูกต้อง และการทำแยมจากลูกมัลเบอรี่ และนำแยมมาทาขนมปังเพื่อไปแจกจ่ายให้กับชาวตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อบต.หนองบัว รพสต.บ้านหนองขุ่น และศูนย์กักกันโรคโควิด19

สำหรับกิจกรรมในเดือนนี้ ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการจัดพื้นที่ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู