1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ
  4. MS05 ลงพื้นที่แจกไข่ กิจกรรมกายบริหาร สาธิตการทำแยมจากมัลเบอรี่ ตำบลหนองบัว อำเภอปนะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

MS05 ลงพื้นที่แจกไข่ กิจกรรมกายบริหาร สาธิตการทำแยมจากมัลเบอรี่ ตำบลหนองบัว อำเภอปนะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่แจกไข่ กิจกรรมกายบริหาร สาธิตการทำแยมจากมัลเบอรี่ ตำบลหนองบัว อำเภอปนะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำโดย นายฆัสรา  ชำนาญชัยศรี

ในวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา อาจารย์และกลุ่มผู้ลงพื้นที่ได้ประชุมเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพิ่มทักษะการแปรรูปอาหารให้สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น
ในการจัดกิจกรรมทุกครั้งได้มีการลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลล้างมือแอลกอฮอก่อนที่จะเข้าอบรมเสมอ เนื่องจากอยู่ในช่วงของโรคโควิด19 ระบาด
ทำให้ชาวบ้านหลายๆพื้นที่ในชุมชนได้รับผลกระทบ ขาดรายได้ และไม่สามารถประกอบอาชีพค้าขายได้ดังเดิม กลุ่มผู้ลงพื้นที่จึงจัดกิจกรรมมอบไข่ไก่ให้กับชาวบ้าน
หลังคาเรือนละ1แผง เพื่อเป็นการลดภาระในการใช้ชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง


กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมกายบริหาร เป็นการออกกำลังกายให้กับกลุ่มผู้เข้าอบรมและมีการปรับท่าทางให้เหมาะสมกับวัย เพื่อปรับสมดุลให้กับร่างกาย การไหลเวียนเลือด
สร้างภูมิต้านทานเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกาย โดยมีวิทยากรผู้เชียวชาญมาแนะนำวิธีการอย่างละเอียดให้กับชาวบ้านต่อมาเป็นกิจกรรมสาธิตการทำแยมจากผลมัลเบอรี่ โดยมีวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาให้ความรู้มาแนะนำวิธีการทำแยมโดยมี 2 วิธี โดย
ใช้ส่วนผสมของแป้งมันและเจลาติน โดยให้ความแตกต่างเรื่องของความหนืดความเหนียวพร้อมคำนวนต้นทุนและวิธีที่ง่ายต่อการผลิตเพื่อจำหน่าย

สุดท้ายกลุ่มผู้ลงพื้นที่ได้นำขนมปังมาทากับแยมมัลเบอรี่ที่ทำในกิจกรรม นำไปแจกให้กับสถานที่หน่วยงานต่างๆที่ดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่เสียสละเวลา
และเสี่ยงในการทำงาน ขนมปังที่ทางกลุ่มผู้ลงพื้นที่แจก ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆหน่วยงาน สู้และฝ่าฟันวิกฤตโควิด19 ไปด้วยกัน

อื่นๆ

เมนู