ในเดือนพฤศจิกายน ทางทีมงานได้ลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน อบรมและลงมือปฏิบัติการทำแยมมัลเบอรี่และการทำปุ๋ยหมัก

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำปุ๋ยในพื้นที่ตำบลหนองบัว มาให้ความรู้และสาธิตวิธีทำอย่างละเอียดเป็นขั้นตอนพร้อมทั้งให้ชาวบ้านลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันเพื่อให้ชาวบ้านได้นำไปใช้กับแปลงเพาะปลูกของตนเองได้ และทางทีมงานได้เชิญวิทยาผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารได้มาอธิบายและสาธิตวิธีการทำแยมมัลเบอรี่เป็นขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อให้ชาวบ้านได้นำไปสร้างรายได้ภายในชุมชนของตำบลหนองบัว มีการแจกไข่ให้กับชาวบ้านครอบครัวละ 1 แผง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน ซึ่งทุกครั้งที่ทางทีมงานได้ลงพื้นที่ได้ทำตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยทุกคนที่เข้าร่วมต้องสวมใส่แมสตลอดเวลา วัดอุณหภูมิ ฉีดพ่นแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่าง

อื่นๆ

เมนู