นางสาววรรษมน พรมพิมาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ กพร. ประจำตำบลหนองบัว

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบลได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง การทำแยมจากผลมัลเบอรี่ โดยมัลเบอรี่นำมาจากสวนของชาวบ้านในตำบลหนองบัว เป็นผลผลิตของชาวบ้านที่ปลูกไว้เพื่อจำหน่ายและบริโภค

ส่วนผสมในการทำแยมมัลเบอรี่ มีดังนี้
1.ผลมัลเบอรี่
2.น้ำตาล
3.เจลาติน หรือ แป้งมัน
4.น้ำสะอาด

การทำแยมมัลเบอรี่นั้นมีวิธีทำที่ง่ายและมีส่วนผสมไม่มาก ชาวบ้านสามารถนำไปปรับใช้เพื่อทำขาย เป็นการสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทาง เมื่อทำเสร็จแล้วทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจึงนำขนมปังที่ทาด้วยแยมมัลเบอรี่ที่ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการทำไปแจกให้แก่หน่วยงานต่างๆ และแจกให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมการอบรม

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบริหารร่างกาย โดยเป็นการให้ความรู้ในการบริหารร่างกายในท่าที่ถูกต้อง และแจกไข่ไก่ให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมการอบรม โดยแจกให้คนละ 1 แผง

 

อื่นๆ

เมนู