ข้าพเจ้านางสาวจันทิมา ปัญญาใส

ผู้จ้างงาน ประเภทประชาชน

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

คณะ วิทยาการจัดการ

สถานที่ปฏิบัติงานตำบลหนองบัว อำเภอ ปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนธันวาคมนี้ หลังจากที่ประชุมออนไลน์ เรื่องการแปรรูปจิ้งหรีดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดแล้ว ทางคณะยังได้เชิญเชฟมงคล สืบวัน หรือเชฟเพ็ง ซึ่งเป็นเชฟชุมชนจากบ้านโคกเมือง มาให้ความรู้เกี่ยวกับเมนูจิ้งหรีดทอดสมุนไพรและก้อยจิ้งหรีด เพื่อเป็นแนวทางการสร้างเมนูใหม่ๆในการต่อยอดธุรกิจจิ้งหรีด ในส่วนของฟาร์มจิ้งหรีดนั้นอยู่ หมู่ที่5 บ้านดอนนางงามตำบลหนองบัวอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู