เขียนโดย นายจิราชัย ศิริโภคานนท์
ประเภท นักศึกษา
พื้นที่การทำงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการทำงาน ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ทางทีมงาน MS05 ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าจากอาหารพิ้นบ้าน จำนวนหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ขนมปังทาแยมมัลเบอร์รี่ ครีมอาบน้ำมัลเบอร์รี่ สบู่มัลเบอร์รี่ เป็นต้น และยังได้มีการมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อที่จะทำให้ตำบลหนองบัวมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงได้มองไปถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เลี้ยงง่าย ซึ่งชาวบ้านนิยมเลี้ยงเพื่อนำไปประกอบอาหารเป็นอาหารพื้นบ้านไว้ทานเล่น ซึ่งสัตว์ขนิดนั้นก็คือ “จิ้งหรีด”

จิ้งหรีดที่ผ่านการล้างทำความสะอาดและต้มสุกเรียบร้อยแล้ว

“จิ้งหรีด” เป็นแมลงที่มีลักษณะปากเป็นแบบปากกัด มีตารวมหนวดยาวขาคู่หลังมีขนาดใหญ่และแข็งแรง เพศเมียปีกเรียวและมีอวัยวะวางไข่ยาวแหลมคล้ายเข็มยื่นออกมาจากส่วนท้อง เพศผู้มีปีกคู่หน้าย่นสามารถทำเสียงได้ จิ้งหรีดจัดเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่พบได้ในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะเขตร้อนอย่างประเทศไทย จิ้งหรีดมักกัดกินต้นกล้าของพืช ใบพืช ส่วนที่อ่อนๆ เป็นอาหาร จิ้งหรีดมีหลายชนิด หลายขนาดแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมลักษณะพิเศษของจิ้งหรีดที่แตกต่างจากแมลงชนิดอื่นอย่างโดดเด่นและสังเกตได้ง่ายคือ การส่งเสียงร้องและการผสมพันธุ์ที่เพศเมียจะคร่อมบนเพศผู้เสมอ ปัจจุบันคนนิยมบริโภคจิ้งหรีดเป็นอาหาร เพราะมีโปรตีนสูง ปลอดสารพิษ

ตัวอย่างเมนูจิ้งหรีด โปรตีนสูง ปลอดภัย รสชาติดี

ได้มีการลงพื้นที่ไปทำเมนูจิ้งหรีดสมุนไพรนี้ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยเชฟชุมชนผู้ให้ความรู้ คือ เชฟเพ็ง มงคล สืบวัน เมนูที่เชฟได้นำเสนอ คือ จิ้งหรีดคั่วสมุนไพร และ ก้อยจิ้งหรีด ซึ่งในการให้ความรู้การทำอาหารครั้งนี้ เชฟก็ได้มีการ แนะนำถึง วัตถุดิบในการทำอาหาร เช่น จิ้งหรีด ใบเตย ตะใคร้ ใบมะกรูด หัวหอมแดง เป็นต้น ได้แนะนำถึงเทคนิควิธีการหั่นผักให้ได้ชิ้นเล็กๆและรวดเร็ว แนะนำถึงวิธีการทอดจิ้งหรีด เเนะนำขั้นตอนการทำอาหารต่างๆทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และได้มีการถ่ายทำคลิปวิดิโอการประกอบอาหารจิ้งหรีดสนุนไพร เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้มาชมในกิจกรรม ได้ชมย้อนหลังอีกด้วย

ส่วนผสมของเมนูจิ้งหรีดสมุนไพรส่วนผสมของเมนูจิ้งหรีดสมุนไพรส่วนผสมของเมนูจิ้งหรีดสมุนไพร

เชฟเพ็งเริ่มบรรยายให้ความรู้และลงมือทำเมนูจิ้งหรีดสมุนไพร
เชฟเพ็งบรรยายให้ความรู้และลงมือทำเมนูจิ้งหรีดสมุนไพร

ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ชาวตำบลหนองบัวได้ความรู้ใหม่ในการประกอบอาหาร และสามารถนำไปต่อยอดกับธุรกิจของตนเองได้ เช่น ในการขายจิ้งหรีดทอด ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอบคุณไปยังเชฟเพ็ง ที่ได้มาให้ความรู้กับชาวบ้านในครั้งนี้ ทางทีมงาน mS05 ก็ยังคงพัฒนาสินค้าของชุมต่อไปเรื่อยๆ และพัฒนาโครงการให้ดีขึ้นต่อไป

ถ่ายภาพร่วมกันหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
ถ่ายภาพร่วมกันหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

ชมคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=yqrLBy7iOXk

อื่นๆ

เมนู