ข้าพเจ้านายวรพจน์ คำใจ ผู้จ้างงานประเภทประชาชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ สังกัดพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การประชุมออนไลน์ในเดือนธันวาคม เดือนนี้ทีมตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมอบรมการแปรรูปจิ้งหรีด ให้เป็นจิ้งหรีดสมุนไพร และก้อยจิ้งหรีด เพื่อที่ผู้เลี้ยงจิ้งหรีดและผู้เข้าอบรมจะได้นำไปต่อยอดเพิ่มเมนูจิ้งหรีดให้หลากหลาย ทางทีมงานก็ได้เชิญเชฟมาจากบ้านโคกเมือง ท่านเป็นเชฟชุมชนที่มีชื่อเสียง คือเชฟเพ็ง ได้มาให้ความรู้ทำให้เมนูจิ้งหรีดไม่จำเจอีกต่อไป

บรรยากาศภายในกิจกรรมที่จัดขึ้น มีความสนุกสนาน เป็นกันเอง อีกทั้งยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร และสรรพคุณของสมุนไพรอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู