ภข้าพเจ้า นางสาวจันทิมา ปัญญาใส

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

รหัสโครงการ U2T MS05

ประเภทจ้างงาน ประชาชน

สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดได้ระบาดอย่างหนัก พวกเราทีมตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงร่วมกันจัดกิจกรรมแจกไข่ให้กับประชาชนในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของแต่ละครัวเรือน โดยใช้ศาลาประชาคมของหมู่3 บ้านหนองบัว เป็นสถานที่จัดกิจกรรม

กิจกรรมการแจกไข่เป็นไปอย่างราบรื่น ประชาชนชาวตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทุกท่านได้รับความสุขและรอยยิ้มกลับบ้าน พวกเราทีมปฏิบัติงานได้รับคำชม และคำอวยพรจากชาวตำบลหนองบัว

 

อื่นๆ

เมนู