MS05 ลงพื้นที่ประจำเดือนสิงหาคม แจกไข่ไก่ ตำบลหนองบัว  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ระลอกที่3 มีระดับความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ทำให้หลายๆหมู่บ้านในพื้นที่ถูกปิด การเข้า-ออก ยากต่อการดำรงชีพและการหารายได้เพื่อปากท้องของครอบครัว ทางทีมงานเราจึงเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้จึงได้มีการปรึกษาหาลือให้มีกิจกรรมแจกไข่ให้กับชาวบ้านตำบลหนองบัว เพื่อช่วยลดและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

ในการลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางทีมงานได้มีการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชุมชนและทีมงาน โดยมีจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าศาลาเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อและทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุน มา ณ ที่นี้

อื่นๆ

เมนู