• นางสาววรษมน พรมพิมาย
  • ประเภท บัณฑิตจบใหม่ กพร.
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดอย่างอย่างรุนแรง จึงทำให้หลายๆครอบครัวได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถออกไปทำงานตามปกติได้และมีรายได้ลดลง รวมถึงการทำงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองบัวด้วยเช่นกัน มีการทำงานอย่างยากลำบาก ไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ได้

ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองบัวจึงได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและ อสม. เพื่อขออนุญาตลงพื้นที่แจกของให้แก่ชาวบ้านในตำบลหนองบัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้แก่ชาวบ้านในช่วงโควิด-19 โดยการลงพื้นที่แจกของนั้นอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในตำบล โดยมีการวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ามาภายในศาลา มีการเว้นระยะห่างและทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าหวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะดีขึ้นในเร็วๆนี้ เพื่อที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่

อื่นๆ

เมนู