ข้าพเจ้า นายวรพจน์ คำใจ     ประเภทจ้างงาน ประชาชน

สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมนั้น ทางคณะปฏิบัติงานได้ประชุมออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19เริ่มรุนแรง ทำให้ทางคณะอยากจะจัดกิจกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนขึ้น จึงนำมาซึ่งกิจกรรมการแจกไข่ไก่ให้กับประชาชนตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับสถานที่ในการจัดกิจกรรม คือ ศาลาประชาคมหมู่3 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ พวกเราคณะปฏิบัติงานได้ขออนุญาตลงพื้นที่จัดกิจกรรมอย่างถูกต้อง และได้ขอความร่วมมือจาก อสม. ประจำหมู่บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันโรคระบาดโควิด19

อื่นๆ

เมนู