ข้าพเจ้า นางสาว ยุพิน พาลี
ประเภท บัณฑิตจบใหม่
พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลหนองบัว อำเภอ ปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์

จากสถานการณ์ โควิด 19 ได้ระบาดหนัก ทำให้ชาวบ้านขาดรายได้ เนืองจากไม่สามารถออกไปขายของที่ตลาดได้เหมือนเดิม บางคนต้องถูกพักงานเพราะโรงงานปิด  และทำให้การดำรงชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม บางครอบครัวต้องอยู่อย่างประหยัด การเรียนการสอนก็ต้องสอนแบบออนไลน์ และอีกหลายด้านที่ยังไม่ได้กล่าวถึง ทั้งนี้พวกเราจึงร่วมกันปรึกษาหารือกับอาจจารย์ เรื่องการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับชาวบ้าน โดยได้จัดกิจกรรมแจกไข่และเจลแอลกลฮอล์ ให้กับชาวบ้านครัวเรือนละ 1 แผง โดยการดำเนินการในครั้งนี้ได้ขออนุญาตทางผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อย

ในการลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางเราก็ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนภายในชุมชนด้วยและทางเรา ทั้งนี้ทางทีมงานจึงมีการเตรียมความพร้อมในการจัดคือ มีเครื่องตรวจคัดกรองอุณหภูมิอยู่ข้างหน้าเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามาภายในศาลา และมีเจลแอลกอฮอลเพื่อฆ่าเชื้อและทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย

 

 

อื่นๆ

เมนู