ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนกันยายน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวภิชญาพร สายบุตร บัณฑิตจบใหม่

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่ดีขึ้นจึงไม่สามารถรวมตัวกันได้ อาจารย์และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการประชุมออนไลน์วางแผนงานประจำเดือนให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานออกแบบโลโก้ของผลิตภัณฑ์ ได้มีการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงและแบ่งหน้าที่การทำงาน โดยกลุ่มผู้ปฏิบัติทุกคนได้ร่วมกันออกความเห็น ระดมความคิดในการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ประจำตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ  ซึ่งคณะผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองบัวได้ออกแบบโลโก้ สบู่เหลวและแยมที่ทำมาจากผลของมัลเบอรี่

  

การลงพื้นที่เดือนกันยายนกลุ่มผู้ปฏิบัติงานบางส่วนได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือสถานที่กักตัวโควิด-19ของตำบลหนองบัว  จึงได้นำอาหารและนำดื่มส่งมอบในกับผู้ดูแลผู้ที่มากักตัวในชุมชน  เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน

อื่นๆ

เมนู