ข้าพเจ้า นางสาว กัญญา สรรเพชุดา

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในการลงพื้นที่ในเดือนธันวาคมนี้ เป็นเดือนสุดท้ายที่ทางกลุ่ม Ms05 ที่จะได้ปฏิบัติงานของโครงการนี้ ซึ่งในการลงพื้นที่ของเดือนธันวาคมนี้ ได้มีการนำอาหารประจำท้องถิ่น ของชาวบ้านมาแปรรูป และเพิ่มมูลค่าให้แก่ อาหารประจำท้องถิ่นของชาวบ้าน ส่วนเมนูอาหารที่จะนำมาเสนอในวันนี้ก็คือจิ้งหรีดคั่วสมุนและก้ยจิ้งหรีด เนื่องจากจิ้งหรีดเป็นสัตว์ในท้องถิ่นที่หาทานได้ง่ายในชุมชนสามารถนำมาแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ จิ้งหรีดนันเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอาทิ  เช่น  ใช้เป็นอาหารของมนุษย์โดยตรง จิ้งหรีดเป็นแมลงกินได้ที่มีคุณค่าสารโภชนาการสูง จิ้งหรีดในปริมาณ 100 กรัม มีคุณค่าสารโภชนาการอาหาร ได้แก่ โปรตีน 12.9 กรัม ไขมัน 5.5 กรัม แคลเซียม 75.8 มิลลิกรัม และธาตุเหล็ก 9.5 มิลลิกรัม โดยเฉาะโปรตีนสามารถทดแทนเนื้อสัตว์อื่นๆได้ เมื่อเทียบกับโปรตีนจากสัตว์ชนิดอื่นๆ อีกทั้งจิ้งหรีดนั้นมีรสชาติอร่อย สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง

และเครื่องเทศ ต่างๆ ที่นำมาประกอบในการทำจิ้งหรีดนั้น ก็เป็นพืชผักสมุนไพร ที่หาได้ง่ายๆ ในหมู่บ้านนี่เองค่ะ ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าอาหาร ที่มีคุณค่ามากยิ่งค่า และเป็นการประหยัดอีกด้วย

ในเดือนธันวาคมนี้ ถือเป็นเดือนสุดท้าย ที่ทางกลุ่ม แล้ว ที่จะได้ทำงานร่วมกัน ตั้งแต่เดือนกุมพาพันธ์-ธันวาคม 2564 ที่ได้ทำงานร่วมกันมานั้น สมาชิกในกลุ่มทุกคน ไม่ว่าจะเพื่อน พี่น้อง ท่านอาจารย์ วิทยากร และชาวบ้านในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น ได้มีการร่วมมือ ประสานงาน ให้คำปรึกษา คอยช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี จึงอยากขอบคุณ ทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการนี้ของพวกเราด้วยนะค่ะ ถ้าไม่มีทุกคน งานของทางกลุ่มเราของไม่มีงานที่ผ่านไปอย่างราบรื่นได้ และหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันอีกนะค่ะ ของคุณทุกคนมากๆ เลยค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู