ข้าพเจ้า นางสาว กัญญา    สรรเพชุดาประเภทบัณฑิตจบใหม่

จากการลงพื้นที่ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ได้มีการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอรี่มาทำเป็นสบู่

โดยมีการจัดอบรม โดยมีวิทยากรมาให้คำแนะนำในการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ เพื่อสอนและแนะนำชาวบ้านในการแปรรูปในครั้งนี้

ซึ่งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครั้ง เพื่อสอนให้ชาวบ้านได้นำของพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชนมาทำเป้นสินค้าโอท็อป ได้อยางมีคุณค่าแและเกิดประโยชน์มากขึ้น ซึ่งในการอบรมครั้งนี้พวกเราได้มีการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี เนื่องจากสถานการณ์โควิดยังมีการระบาดย่างต่อเนื่อง กลุ่ม MS 05 ก็ได้มีการปกิบัติตามแนวทางของทางรัฐบาลอย่างเคร่งครัดในการเข้าอบรมในครั้งนี้ เพื่อป้องกันตนเองและชาวบ้าน ในชุมชนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู