ข้าพเจ้า นางสาวกัญญา สรรเพชุดา

ประเภทบัณฑิตจบใหม่

พื้นที่การทำงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การทำงานในเดือนกันยายนนี้ ได้มีการประชุมกันใน Google Meet วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยกลุ่มชาวบ้านและเพิ่มรายได้ เพื่อให้ชาวบ้านจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทางกลุ่มของเราเลยได้ประชุมปรึกษาทำโลโก้ เพื่อให้สินค้าดูมีความน่าสนใจ เพื่อจะเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านและะครอบครัวได้มากขึ้น

เนื่องด้วยสถานการณ์ ณ ตอนนี้มีวิกฤตของโควิด 19 ทำให้ชาวบ้านได้ผลกระทบและขาดรายได้ กลุ่มพวกเราจึงได้ปรึกษาและวางแผนช่วยพัฒนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู