MS05 นายเมธาสิทธิ์ มิตรแสง ประเภท นักศึกษา  ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ชาวบ้านใน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
มีธัญพืชต่างๆที่น่าสนใจในการทำผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูปเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น สบู่ ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋น เป็นต้น ผลผลิตของชาวบ้านที่นำมาแปรรูปส่วนมากจะเป็นมัลเบอรี่หรือที่เรียกกันว่าลูกหม่อนนั่นเองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักภายในตำบลหนองบัวที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลย ซึ่งทางกลุ่มเราจะได้ลงพื้นที่ทำการเรียนรู้การผลิตและแปรรูปวัตถุดิบต่างๆ โดยทางเราได้ออกแบบโลโก้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วย

โดยโลโก้นี้ทางเราได้แยกรูปแบบของแต่ละผลิตภัณฑ์กันออกไปเพื่อให้เกิดภาพจำจากรูปแบบของโลโก้ได้และจะทำให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู