ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประจำเดือนมิถุนายน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางสาวยุพิน พาลี ประเภทบัณฑิตจบใหม่

 

เนื่องจากมีการระบาดของเชื่อไวรัส โควิด 19 เป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา ทำให้การเป็นอยู่ของชาวบ้านได้เปลี่ยนไป จากเดิมเคยสามารถหารายได้จากการขายของที่ตลาดนัด แต่เมื่อมีโควิด 19 กลับมาแพร่ระบาด รายได้ที่เคยได้จากเดิมก็ลดลง เพราะผู้คนไม่กล้าที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยเพราะกลัวจะติดโควิด  นอกจากนี้การเป็นอยู่ยังต้องเปลี่ยนแปรงไปจากเดิม เพราะต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ บางคนอาจจะยังไม่ชินแต่ก็ต้องทำเพื่อเป็นการป้องกันทั้งตัวเองและคนรอบข้างด้วย

สุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเองให้มากๆ ออกกำลังกายบ่อยๆ ล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องออกไปข้างนอก และหากรู้สึกว่ามีไข้ ไอ จาม หรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์ทันที

 

 

 

อื่นๆ

เมนู