ข้าพเจ้า นางสาวยุพิน พาลี  ประเภทบัณฑิตจบใหม่

 ในเดือนกรกฏาคมนี้  พวกเราทีมงาน MS05 ได้ทำการลงพื้นที่ และได้จัดกิจกรรมอบรม การเพิ่มรายได้จากผลมันเบอร์รี่ โดยการนำมาทำเป็นสบู่ เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ชาวบ้าน โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ประสานงานกับทางผู้ใหญ่ เพื่อขอความร่วมมือให้ชาวบ้านที่สนใจได้เข้าร่วมอบรม และขออนุญาตในเรื่องสถานที่  ทั้งนี้พวกเราทีมงาน MS 05 ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรม และมีเจ้าหน้าที่สำหรับชีดแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน  โดยการอบรมครั้งนี้ ทางทีมงานได้เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านการทำสบู่ มาให้ความรู้เพิ่มด้วย เพื่อให้ชาวบ้านสามารถดูและนำไปปฎิบัติตามได้ และสามารถนำไปทำเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู