ข้าพเจ้า นางสาวยุพิน พาลี ประเภทบัณฑิตจยใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรรัมย์

ในการลงพื้นที่สำรวจของเดือนนี้ พบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มากจากมัลเบอร์รี่  ไม่ว่าจะเป็น ไวน์มัลเบอร์รี่ ข้าวแต๋นมัลเบอร์รี่  และนอกจากนี้ชาวบ้านยังได้ปลูกพืชทางการเกษตร เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น  การเป็นอยู่ของชาวบ้านก็แสนจะเรียบง่าย เพราะจะปลูกผักกินเอง โดยจะใช้พื้นที่ใกล้แหล่งน้ำของชุมชนในการปลูก ส่วนที่เหลือก็นำไปขายต่อได้

 

             

นอกจากนี้ยังมีการปลูกดาวเรืองเพิ่มอีกด้วย เพราะสามารถให้ผลผลิตและได้กำไรค่อนข้างดี

 

อื่นๆ

เมนู