ข้าพเจ้านางสาวภิญญาพัชญ์ รัตนาธิวัตร์ ประเภทนักศึกษา

ได้ทำการลงพื้นที่ในอำเภอปะคำ ตำบลหนองบัวเพื่อศึกษาและเรียนรู้ผลิตผลที่มีอยู่ในพื้นที่

ว่ามีอะไรบ้างที่สามารถนำมาแปรรูปเพื่อต่อยอดหารายได้แก่ชุมชนนี้

หนึ่งในผลผลิตในพื้นที่คือมัลเบอร์รี่ ซึ่งนำมาแปรรูปเป็น ข้าวเกรียบมัลเบอร์รี่และ ข้าวแต๋นมัลเบอร์รี่ค่ะ

ผลผลิตนี้ทั้งอร่อยมีประโยชน์ทางโภชนาการและช่วยส่งเสริมทางชุมชนด้วยค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู