ข้าพเจ้านางสาว ยุพิน พาลี  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นทีสำรวจและเก็บข้อมุลในวันที่ 13 มีนาคม 2564

ซึ่งวันที่ทีมงานลงพื้นที่ตรงกับวันทำบุญผะเหวดของตำบลหนองบัวพอดี จึงได้ร่วมทำบุญกับชาวบ้าน ในงานจะมีโรงทานของชาวบ้าน นำอาหาร ข้าวสาร หรือกับข้าวมาร่วมกันทำบุญเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านทำเป็นประจำทุกปี

และได้ศึกษาดูสินค้า OTOP ต่างๆมากมาย มีทั้ง หมวก ตะกร้า กระติ้บข้าวเหนียว และผลิตภัณฑ์จากมัลเบอรี่  ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของตำบล โดยการนำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบมัลเบอรี่ และข้าวแต๋นมัลเบอรี่ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่มีอยู่ในตำบล

อื่นๆ

เมนู