ข้าพเจ้านางสาวพรหมพร พรหมราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ข้าพเจ้าและทีมงาน MS05 ได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเพิ่มเติมเพื่อสำรวจผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุมชนของตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2564

ซึ่งในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในคร้้งนี้ในตอนเช้านั้น ในชุมชนมีการจัดงานบุญผะเหวดหรืองานเทศน์มหาชาติที่จัดขึ้นทุกๆปี ที่สำนักสงฆ์บ้านหนองน้ำใส จัดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าไปกราบไหว้ขอพร ฟังธรรมเทศนา การทำโรงทาน ซึ่งในสถานการณ์ผลกระทบของโควิดช่วงนี้ ก่อนเข้าวัดจะมีการวัดอุณหภูมิร่างกายและเจลล์ล้างมือให้กับทุกคนที่เข้างานในครั้งนี้ ซึ่งคนในหมู่บ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

                                     

                                         

                                                                                                       

ในช่วงตอนบ่ายนั้นหลังจากงานบุญผะเหวด  ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ลงสำรวจผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน สินค้าOTOP เช่น เครื่องจักรสานที่ทำมาจากต้นกก ผลิตภัณฑ์จากผลไม้มัลเบอร์รี่หรือลูกหม่อนที่ภาษาชาวบ้านเรียก มีทั้งข้าวเกรียบมัลเบอร์รี่ ข้าวแต๋นมัลเบอร์รี่ 

                                   

 

                                     

นอกจากนั้นยังมีแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรของคนในพื้นที่ เช่น บ้านชาวนา สวนดอกดาวเรือง มีการเก็บผลิตทั้งปี ซึ่งต้นดาวเรืองเป็นต้นที่ชอบน้ำทนสภาพอากาศแวดล้อมได้ดีทำให้เกิดรายได้ของชาวบ้านในพื้นที่ หรือสวนมัลเบอร์รี่ชอบกาศที่ร้อน รายได้จากการขายคิดเป็นกิโลกรัม กิโลกรัมละ 30-35 บาท ซึ่งจะมีพ่อค้าคนกลางมารับนำไปขาย 

 

                                       

                                         

 

 

 

อื่นๆ

เมนู