ข้าพเจ้านางสาวภิญญาพัชญ์ รัตนาธิวัตร์ ประเภท นักศึกษา

ในเดือนนี้ทางทีมงานตำบลหนองบัวอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ได้พื้นที่เพื่อพัฒนาและต่อยอดหารายได้ให้ชุมชน และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน โควิด-19 ซึ่งทางทีมงานได้เห็นว่าในชุมชนนั้นมีการเลี้ยง จิ้งหรีด จึงนำมาพัฒนาและต่อยอดเป็นเมนูเพื่อค้าขาย

ซึ่งเมนูที่ทางทีมงานได้ทำก็คือ เมนูจิ้งหรีดทอดและก้อยจิ้งหรีดค่ะ เป็นเมนูที่ทำง่ายและทำให้คนในชุมชนมีรายได้ วัตถุดิบที่ใช้ทำมีตามดังรูปเลยค่ะเป็นวัตถุดิบที่หาได้จากท้องถิ่น เราจึงนำมาประกอบอาหารเพื่อแปรรูปเป็นเมนูเหล่านี้ค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู