เนื่องจากช่วงนี้ประชาชนต้องพบเจอกับสถานการณ์โควิด หลายๆครอบครัวมีผลกระทบเป็นอย่างมาก เช่น ค้าขาย ทำให้ขาดรายได้ไปเป็นจำนวนมากเพราะผู้คนเดินตลาดน้อย ทำให้การซื้อขายในตลาดไม่คึกคักเหมือนที่ผ่านมา เกษตรก็มีผลกระทบเพราะผลผลิตที่ได้ก็ขายยากราคาถูกอีกด้วย ชาวบ้านกลัวจะติดโควิดเป็นอย่างมากถ้าไม่จำเป็นจะไม่มีใครออกไปที่ตลาดการใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากกว่าเมื่อก่อนมาก

การใช้ชีวิตกับทุกยุคสมัยเราต้องปรับตัวกับทุกๆสถานการณ์ให้ได้ อย่างเช่นโรคระบาดโควิดในตอนนี้ การใช้ชีวิตร่วมกันไม่ยาก ต่างคนต่างป้องกันตัวเอง รับวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม ถ้าใครยังไม่สะดวกให้ป้องกันตัวเองเบื้องต้นไปก่อน อย่างเช่น ล้างมือบ่อยๆใช้สบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยเวลาออกจากบ้านทุกครั้ง  รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากควรไปพบแพทย์

ในช่วงที่ผ่านมา มีการประกาศล็อคพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรค Covid19 ในหลายที่ จึงส่งผลกระทบต่อทีมงานของเราในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ทำให้การทำงานล่าช้า เพราะทางเราจำเป็นที่จะต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆของตำบลหนองบัว แต่ต้องหยุดเพราะไม่สามารถเข้าพื้นที่ตำบลหนองบัวได้

อื่นๆ

เมนู