ข้าพเจ้า นางสาวพรหมพร พรหมราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เดือนมิถุนายนนี้ ได้มีการลงพื้นที่ในตำบลหนองบัว อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

จากเหตุการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก รวมทั้งผลผลิตทางด้านการเกษตรอันเนื่องมาจากจับจับการใช้สอย การหมุนเวียนเงินในท้องถิ่นของชุมชนตำบลหนองบัวนั้นมีการติดขัดเพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตทางการเกษตรทำให้รายได้แต่ละครัวเรือนมีการลดลง นอกจากนี้วิถีในชุมชนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกฮอลล์ในสถานที่สาธารณะ เพื่อป้องกันตนเองและคนอื่นอีกด้วย หากสถานการณ์ดีขึ้นหรือได้รับวัคซีนที่เพียงพออาจทำให้เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้นได้

MSO5 เเนะนำวิธีการป้องกันภัยโควิด ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู