ข้าพเจ้านางสาวภิญญาพัชญ์ รัตนาธิวัตร์ ประเภท นักศึกษา ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการได้ลงพื้นที่สำรวจเมื่อเดือนที่แล้ว สมาชิกในทีมได้ทราบว่ามีผลไม้ในชุมชนที่ชาวบ้านได้ปลูกมีหลายชนิด แต่ผลไม้ที่โดดเด่นในชุมชนนั้นคือ มัลเบอร์รี่

ซึ่งทางเราได้มีไอเดียมากมายในการนำมัลเบอร์รี่มาแปรรูป นำไปบริโภคและสามารถใช้งานได้ทั้งนี้ทางเราจะนำมาทำผลิตภัณฑ์ สบู่เหลว และนำมาแปรรูปเป็นอาหารคือ มัลเบอร์รี่ข้าวเกรียบและมัลเบอร์รี่ข้าวแต๋นค่ะ ไอเดียที่เรามีสามารถสร้างยอดหารายได้จากผลผลิตในชุมชนให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาในชุมชนค่ะ

https://m.youtube.com/watch?v=cSrGCZbfv2g&feature=youtu.be

อื่นๆ

เมนู