ข้าพเจ้า นางสาว กัญญา สรรเพชุดา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรุมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อดูภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลผลิตทางการเกษตร สินค้า OTOP ที่ทำจากผลไม้มัลเบอร์รี่ หรือเครื่องจักรสานที่ทำด้วยมือ

ในเดือนเมาษายนนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมประชุมกันเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการนำสสินค้า O-TOP ในชุมชนมาพัฒนา

และได้ลงสำรวจทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนำมาพัฒนาได้

อื่นๆ

เมนู