ข้าพเจ้า นางสาว ยุพิน พาลี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรุมย์

ในวันที่ 3 เมษายน 2564ข้าพเจ้าและทีมงานได้ประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่ประจำเดือนเมษายน ในการลงพื้นที่สำรวจเพื่อดูภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลผลิตทางการเกษตร สินค้า OTOP ที่ทำจากผลไม้มัลเบอร์รี่ เช่น ข้าวเกียบมัลเบอรร์รี่ ไวน์ ข้าวแต๋นจากมัลเบอร์รี่  หรือเครื่องจักรสานที่ทำด้วยมือ เช่น หมวก ตะกร้า หรือของชำร่วยเล็กๆน้อยๆ รวมทั้งได้เข้าสำรวจสวนดาวเรืองที่กำลังเป็นที่นิยมปลูกกันของชาวบ้าน เนื่องจากให้กำไรสูง นอกจากนี้ยังได้เข้าชมและรับฟังข้อมูลของการทำ บ้านโฮมสเตย์ ของตำบลหนองบัวอีกด้วย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู