ข้าพเจ้านางสาวภิญญาพัชญ์ รัตนาธิวัตร์ ประเภท นักศึกษา ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่ในวันที่13 มีนาคม2564 ได้มีการสำรวจผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุมชนว่ามีอะไรบ้าง ได้พบว่าทางชุมชนนั้นมีผลิตภัณฑ์OTOP ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป

จากที่เราได้สำรวจมาทางตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์มีสินค้าOTOP ที่ขึ้นชื่อ3อย่างหลักๆดังนี้มี ตะกร้า ข้าวเกรียบมัลเบอร์รี่ และข้าวแต๋นมัลเบอร์รี่ เป็นฝีมือของชาวบ้านในชุมชน

ข้าวเกรียบมัลเบอร์รี่ และข้าวแต๋นมัลเบอร์รี่เป็นวิธีหนึ่งในการถนอมอาหารทำให้เก็บไว้ทานได้นาน ซึ่งวัตถุดิบหลักในการทำข้าวแต๋นนั้นคือข้าวเหนียวและมัลเบอร์รี่ซึ่งมีอยู่ในชุมชน ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้

 

อื่นๆ

เมนู