ข้าพเจ้านาย เมธาสิทธิ์ มิตรแสง นักศึกษา รายงานการลงพื้นที่ในวันที่ 13มีนาคม 2564 ณ ตำบลหนองบัว อ.ปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์ ตัวข้าพเจ้าและทีมงานได้เดินทางในเวลา 8.00 น. เพื่อไปลงพื้นที่ ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

   โดยตัวข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ณ วัดหนองน้ำขุ่น ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์  โดยที่วัดนั้นมีการจัดงานกฐินขึ้น ซึ่งในการเข้างานกฐินที่วัดนั้นมีการตรวจวัดอุณหภูมิและใช้เจลล้างมือเตรียมพร้อม ในการจัดกฐินครั้งนี้เราก็ได้สอบถามถึงการจัดงานขึ้นจากคุณลุงมานิตย์ หาญเวช ซึ่งเป็นกรรมการวัดก็ให้รายละเอียดเป็นอย่างดีครับ

         

หลังจากที่ได้ออกจากงานกฐินแล้วข้าพเจ้าและทีมงานก็ได้ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีและเคยมี เราได้พบกับผลิตภัฑณ์จักรสานเป็นกระติบข้าวเหนียว หมวก ฯ เราได้สอบถามถึงวิธีการทำและบ้านของป้านั้นยังเปิดเป็นโฮมสเตย์ให้ค้างคืนอีกด้วย หลังจากนั้นข้าพเจ้าและมีผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นขนมที่ทำจากลูกหม่อนมัลเบอรี่ และมีข้าวเกรียบด้วยเช่นกัน เราได้ถามถึงวิธีการทำและกรรมวิธีต่างๆ ทั้งระยะเวลาในการทำด้วย เราก็ได้คำแนะนำเป็นอย่างดีครับ

     

การลงพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบว่าใน ต.หนองบัว นี้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดได้ในการทำงานของเราในครั้งนี้ครับข้าพเจ้าจะนำข้อมูลส่งต่อส่วนกลางและพัฒนาการทำงานของข้าพเจ้าต่อไป

อื่นๆ

เมนู