ข้าพเจ้า นางสาวกัญญา สรรเพชุดา บัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนพฤษภาคมนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกี่ยวับการเกษตร เพื่อศึกษาหาว่าจะพัฒนาต่อไปอย่่างไร

จากการสำรวจได้มีการเล็งเห็นว่าผลผลิตจากมัลเบอรี่สามารถนำมาพัฒนาต่อได้

และได้มีการวางแผนประชุมเพื่อพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู