ข้าพเจ้า นางสาวพรหมพร พรหมราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เดือนพฤษภาคมนี้ ได้มีการลงพื้นที่ในตำบลหนองบัว อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนนี้นั้นข้าพเจ้าและทีมงานหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่เพื่อดูภูมิปัญญาชาวบ้าน หารือการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร สินค้า OTOP ที่ทำจากผลไม้มัลเบอร์รี่ หรือเครื่องจักรสานที่ทำด้วยมือ อีกหนึ่งรายได้ของชาวบ้านในตำบลหนองบัว นอกจากนั้นยังมีแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้อีกด้วย

ปัญหาที่พบในการลงพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ

  • การคมนาคม
  • ถนนหนทางที่ขรุขระ
  • ร้านสะดวกซื้อมีจำนวนน้อย

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู