ข้าพเจ้านางสาว จิตรทิวา เสนอกลาง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นทีสำรวจและเก็บข้อมูลในวันที่ 13 มีนาคม 2564

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ ในชุมชนมีการจัดงานบุญหรืองานเทศน์มหาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนมีนาคม ที่สำนักสงฆ์บ้านหนองน้ำใส จัดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านมีกิจกรรมรวมกัน ฟังธรรมเทศนา มีมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด19 ก่อนที่ชาวบ้าวบ้านจะเข้าร่วมงาน เจ้าหน้าที่อสม.ได้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและให้ใช้เจลล้างมือ ภายในวัดก็จะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านได้ทำร่วมกัน เช่น การฟังธรรมเทศนา ทำบุญกราบพระขอพร ร่วมกันจัดโรงทาน ในการจัดโรงทานก็จะมีทั้งคนในและคนนอกพื้นที่มาร่วมกันทำบุญร่วมกัน โรงทานก็จะมีอาหาร ข้าวสาร ผลหมากรากไม้ที่ชาวบ้านได้นำมาร่วมกันทำโรงทานในครั้งนี้ ทำให้เกิดความสามัคคีกันในชุมชน คนในชุมชนจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี

หลังจากนั้น ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ลงสำรวจผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน เช่น เครื่องจักสาน เป็นกระติ๊บข้าวเหนียว หมวก ฝาชีครอบอาหาร ตะกร้า ,การแปรรูปมัลเบอรี่ นำมัลเบอรรี่มาทำข้าวเกรียบมัลเบอรี่ ข้าวแต๋นมัลเบอรี่ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชาวบ้านจะนำมาสร้างรายได้และต่อยอดในการเพิ่มอาชีพและรายได้ในชุมชน

   

นอกจากนี้ในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีแหล่งท่องท่องเที่ยวทางการเกษตรที่สวยงามและน่าสนใจ เช่น สวนมัลเบอรี่ สวนดาวเรือง บ้านชาวนา บ้านพักโฮมสเตย์

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณชาวบ้านตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ให้ความรู้ คำแนะนำ และให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะ

อื่นๆ

เมนู