ข้าพเจ้า นางสาวพรหมพร พรหมราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เดือนเมษายนนี้ ได้มีการลงพื้นที่ในตำบลหนองบัว อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ นอกเหนือจากนั้นยังมีการประชุมภายในมหาวิทยาลัยราชฎัฏบุรีรัมย์อีกด้วย

ในเดือนนี้นั้นข้าพเจ้าและทีมงานหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่เพื่อดูภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลผลิตทางการเกษตร สินค้า OTOP ที่ทำจากผลไม้มัลเบอร์รี่ หรือเครื่องจักรสานที่ทำด้วยมือ อีกหนึ่งรายได้ของชาวบ้านในตำบลหนองบัว นอกจากนั้นยังมีแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้อีกด้วย

ปัญหาที่พบในการลงพื้นที่

  • การคมนาคมขนส่งสาธารณะยังไม่ทั่วถึง
  • ร้านอุปโภคบริโภคมีจำนวนน้อย

 

 

อื่นๆ

เมนู