ข้าพเจ้า นางสาววรรษมน พรมพิมาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ กพร. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งวันที่ทีมงานลงพื้นที่ตรงกับวันทำบุญผะเหวดของตำบลหนองบัวพอดี จึงได้ร่วมทำบุญกับชาวบ้าน ประเภณีงานบุญผะเหวดจะจัดในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ชาวบ้านจะมารวมตัวกัน มีทั้งชาวบ้านในพื้นที่และนอกพื้นที่มาร่วมกันทำบุญ มีการจัดโรงทาน และร่วมกันฟังเทศน์ โดยงานจะจัดที่ ที่พักสงฆ์เจริญชัยอุดมธรรม บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลหนองบัวมีแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร และมีสินค้า OTOP ต่างๆมากมาย เช่น หมวก ตะกร้า กระติ้บข้าวเหนียว ซึ่งเป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านในชุมชนทำกันเอง เพื่อจำหน่าย และยังเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย

 

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอรี่  ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของตำบล โดยการนำมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบมัลเบอรี่ และข้าวแต๋นมัลเบอรี่ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่มีอยู่ในตำบล

อื่นๆ

เมนู