ข้าพเจ้า นางสาวรัตนา สีลาพล ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ประะเภทบัณฑิตจบใหม่

การลงพื้นที่ในเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นการลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล และพืช ผัก ทางการเกษตร

   

จากการสำรวจก็ทราบว่าชาวบ้านได้มีกาารปลูก มัลเบอร์รี่ เป็นส่วนใหญ่ และ ดอกไม้ พืชผักสวนครัว ต่างๆ ไว้ขายส่งให้พ่อค้าคนกลาง  ส่วนทางด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปก็จะมาจากการนำมัลเบอร์รี่มาแปรรูปเป็น ข้าวแต๋น ข้าวเกรียบ ไวน์ เป็นต้น นอกจากนี้ผลมัลเบอร์รี่ยังมีการออกผลตลอดทั้งปีจึงทำให้ชาวบ้านสามารถทำผลิตภัณฑ์แปรรูปนี้ขายได้ตลอด และนอกจากนี้ชาวบ้านบางครัวเรือนก็ได้นำต้นกกมาจักสานเป็นของใช้ในครัวเรือนเพื่อสร้างเป็นรายได้เสริมอีกด้วยค่ะ

 

 

ไฟล์วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู