ข้าพเจ้านางสาวภิชญาพร สายบุตร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นทีสำรวจและเก็บข้อมูลเดือนพฤษภาคม

         การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ทีมงานกลุ่มหนองบัวไปสำรวจแหล่งทางการเกษตรในชุมชนไม่ว่าจะเป็น พืชผักสวนครัว ดอกไม้และผลไม้ ที่สามารถนำไปค้าขายและสร้างรายได้ให้ชุมชน และยังสามารถนำไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนได้อีกด้วย


               

             

 

 

 

               มัลเบอรี่เป็นอีกอย่างหนึ่งในตำบลหนองบัวที่ขึ้นชื่อสามารถเอาผลของมัลเบอรี่ไปแปรรูปเป็น ข้าวแต๋น ข้าวเกรียบ ไวน์ สบู่และแชมพูได้ กลุ่มของพวกเราจึงเห็นถึงความสำคัญของมัลเบอรี่และจะศึกษาข้อมูลทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลมัลเบอรี่

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู