ข้าพเจ้านางสาวชลธิชา ขอยึดกลาง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ณ วันที่ 3 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน MS05 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าประชุมร่วมกับอาจาย์เพื่อปรึกษาและวางแผนการทำงานในเดือนเมษายน

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงาน MS05 ได้ลงพื้นที่สำรวจแต่ละชุมชนในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได้พบว่าในแต่ละชุมชนมีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของตำบลหนองบัวมีอยู่ 3 อย่าง คือ 1.ตะกร้าสาน 2.ข้าวเกรียบมัลเบอร์รี่ 3.ข้าวแต๋นมัลเบอร์รี่ ทั้ง 3 อย่างนี้เป็นฝีมือของชาวบ้านในตำบลหนองบัวที่ได้ช่วยกันจัดทำขึ้นจนได้เป็นสินค้า OTOP ของตำบลหนองบัว และยังมีชาวบ้านบางส่วนที่ทำส่วนปลูกดอกดาวเรืองขายเพื่อเป็นรายได้อีกทาง

ผลมัลเบอร์รี่มีมากเกินไปและไม่ค่อยจะเป็นที่นิยมของผู้คน ชาวบ้านจึงคิดค้นหาวิธีเก็บรักษาและถนอมแปรรูปอาหารที่สามารถเก็บรักษาไว้ทานได้นานๆ คือทำเป็นข้าวเกรียบมัลเบอร์รี่และข้าวแต๋นมัลเบอร์รี่ ซึ่งวัตถุดิบในการทำก็มีอยู่ในชุมชนไม่มีค่าใช้จ่าย และผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้อีกด้วย

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณชาวบ้านตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่สำรวจสินค้า OTOP ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=cSrGCZbfv2g

อื่นๆ

เมนู