ข้าพเจ้า นางสาวจันทิมา ปัญญาใส ประเภทจ้างงาน ประชาชน รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะค จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสปฏิบัติงาน MS05

ในเดือนกรกฎาคมนี้ ทางคณะได้ประชุมและลงพื้นที่จัดอบรมการทำสบู่มัลเบอรี่ขึ้นที่ศาลาประชาคมบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องด้วยจากเดิมมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมัลเบอรี่ของชุมชนอยู่แล้ว และทางทีมงานได้เล็งเห็นว่ายังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสบู่ จึงได้จัดหาวิทยากรมาอบรมเกี่ยวการทำสบู่จากผลมัลเบอรี่ขึ้น ส่วนบรรยาศในการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

อุปสรรคในการอบรม

– ฝนตกหนักในช่วงเวลาการอบรม

– การเดินทางล่าช้า

 

 

อื่นๆ

เมนู