นางสาวจิตรทิวา เสนอกลาง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม ทางทีมงานและอาจารย์ได้ลงพื้นที่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดกิจกรรมแนะนำอาหารประจำตำบล โดยมีจิ้งหรีดเป็นวัตถุดิบหลัก ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักคือนำผลผลิตชาวบ้านมาแปรรูปทางอาหาร ซึ่งจิ้งหรีดนั้นเป็นสัตว์ที่ชาวบ้านในตำบลหนองบัวเพาะเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย
ทางทีมงานจึงเล็งเห็นการนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชาวบ้าน

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก เชฟมงคล สืบวัน หรือเชฟเพ็ง เป็นเชฟชุมชนจากบ้านโคกเมือง มาให้ความรู้ในการแปรรูปอาหาร และการนำจิ้งหรีดไปประกอบอาหารเมนูต่างๆ ซึ่งเมนูที่เชฟเพ็งนำเสนอ คือ จิ้งหรีดคั่วสมุนไพร ก้อยจิ้งหรีด และจิ้งหรีดทอด มีเครื่องเทศมากมาย เช่น ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก หอมแดง ใบชะพลู

เมนูที่กล่าวมาข้างต้นใช้ต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก ชาวบ้านในชุมชนสามารถนำไปพัฒนาแปรรูปเพื่อจัดจำหน่ายได้

อื่นๆ

เมนู