ข้าพเจ้านายเมธาสิทธิ์ มิตรแสง  ประเภทนักศึกษา พื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์ โควิด-19 มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในหลายๆจังหวัดทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชนอย่างมากในหลายๆด้านซึ่งประชาชนต่างก็ต้องการเยียวยาและช่วยเหลือจากทางภาครัฐมากขึ้น พวกเราจึงมีการจัดกิจกรรมแจกไข่และสิ่งของให้กับประชาชนเพื่อช่วยเหลือกันในเบื้องต้นครับ

 

ในการลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางเราก็ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนภายในชุมชนด้วยและทางเราด้วย เพื่อลดความเสี่ยงครับทางเราจึงมีการเตรียมการความพร้อมในการจัดคือ มีเครื่องตรวจคัดกรองอุณหภูมิอยู่ข้างหน้าเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามาภายในศาลา มีเจลแอลกอฮอลเพื่อฆ่าเชื้อและทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยครับ

ซึ่งทางทีมงานของเราหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนได้ไม่มากก็น้อย และพวกเราหวังว่าอยากจะให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติเพื่อที่ทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขครับ

อื่นๆ

เมนู