ข้าพเจ้า นายเมธาสิทธิ์ มิตรแสง ผู้ปฎิบัติงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทยักศึกษา

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางทีมงานตำบลหนองบัวมีการจัดกิจกรรมแจกไข่ให้กับชาวบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดในปัจจุบันให้แก่ชาวบ้านและมีการอบรมการทำแยมจากมัลเบอรี่ เพื่อความรู้ให้แก่ชาวบ้านและสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้

ในช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมการแจกไข่กับชาวบ้านโดยในการจัดกิจกรรมนั้นเราก็ได้มีการจัดตามมาตราการการป้องกันจึงให้ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป โดยก่อนการแจกไข่ก็จะมีวิทยากรมาเป็นผู้นำในการออกกำลังการเพื่อยืดเส้นยืดสายให้กับชาวบ้านอีกทั้งเป็นการออกกำลังดายไปในตัวเพื่อไม่ให้ร่างกายตึงมากเกินไปและเราก็ได้มีการแจกไข่ตามลำดับต่อไป

ในช่วงบ่ายจะเป็นการอบรมการทำแยมจากมัลเบอรี่(ลูกหม่อน)โดยเราก็ได้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้มาให้คำแนะนำและสาธิตวิธีการทำแยมให้ชาวบ้านได้รับชมและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ ชาวบ้านก็มีส่วนร่วมในการทำแยมโดยได้ลองลงมือปฏิบัติจริงแล้วจึงได้นำแยมทาขนมปังและนำไปแจกสถานที่กักตัวโควิด19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้กักตัวและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

อื่นๆ

เมนู