ข้าพเจ้านายเมธาสิทธิ์ มิตรแสง ประเภท นักศึกษา

ในเดือนกรกฎาคมนี้พวกเราได้มีการประชุมและหาลือในการลงพื้นที่ ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ. บุรีรัมย์ เพื่อจะมีการจัดอยรมทำสบู่ให้กับประชาชนในตำบลหนองบัว เพื่อเป็นความรู้และเป็นแนวต่อยอดในผลิตภัณฑ์ด้วย ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564 พวกเราได้ลงพื้นที่ใการอบรมทำสบู่ ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้เราได้ติดต่อและขออนุญาติเรียบร้อย ซึ่งในวันที่เราจัดทำการอบรมเราได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยมีการลงชื่อผู้เข้าอบรม มีเจลล์แอลกอฮอล์ และมีการสวมหน้ากากอนามัยครับ เราได้เชิญวิทยากรมาด้วยเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน สิ่งที่นำมาทำสบู่ก็คือผลผลิตทางการเกษตรภายในตำบลคือ มัลเบอลี่นั่นเอง

มัลเบอลี่สามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง เราต้องค้นหาการทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งอีกหลายอย่าง และเราหวังว่าประชาชนในตำบลหนองบัว จะได้รับความรู้และวิธีปกิบัติในการอบรมครั้งนี้และสามารถนำไปต่อยอดรายได้ภายในชุมชนต่อไปครับ

                   

         

อื่นๆ

เมนู