สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภิญญาพัชญ์ รัตนาธิวัตร์ ประเภท นักศึกษา

ในปัจจุบันชุมชนหรือสถานที่ต่างๆมักจะมีการปลูกพืชผักผลไม้และสมุนไพรไว้ตามบ้านซึ่งเรา

อยากให้สิ่งเหล่านี้มาทำประโยชน์ให้แก่ ผู้คนและชุมชนตามครัวเรือนได้มีรายได้เข้ามา

เราจึงนำ ผลไม้หรือสมุนไพรมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น สบู่ก้อน สบู่เหลว

 

และได้ให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการลงมือทำและปฏิบัติจริงซึ่งได้ป้องกันตามมาตรการแล้วเช่น ใส่แมสและทาเจลแอลกอฮอลบ่อยๆค่ะ ซึ่งผู้คนที่เข้ามาดูวิธีทำก็จะได้ความรู้ไปปรับใช้เพื่อทำผลิตภัณฑ์ขายหรือทำผลิตภัณฑ์ไว้ใช้เองค่ะ

อื่นๆ

เมนู