ข้าพเจ้า นางสาวพรหมพร พรหมราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เดือนกรกรฎาคมนี้ ได้มีการลงพื้นที่ในตำบลหนองบัว อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การทำงานในเดือนสิงหาคมนี้นั้น จากเหตุการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ได้รับผลกระทบจึงต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย จำกัดคนเข้าพื้นที่ พร้อมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมเจลล์แอลฮอลล์ ทั้งผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่และทีมงาน ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัว ในเดือนสิงหาคมนี้นั้นมีแผนดำเนินงานโดย ในเดือนนี้นั้นได้มีการจัดกิจกรรมการแจกไข่ให้ประชชาชนในหมู่บ้าน ประชาชนชาวตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติในเร็ววัน

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู