ข้าพเจ้า นายวรพจน์ คำใจ

ประเภทจ้างงาน ประชาชน

รหัสพื้นที่รับผิดชอบ MS05 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติการในเดือนกรกฎาคม เนื่องด้วยข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นเพื่อจัดสถานที่อบรมเกี่ยวกับการทำสบู่มัลเบอรี่ เพื่อเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการอบรม ผู้เข้าอบรมได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่ทางทีมงานจัดขึ้นอย่างสนุกสนาน ท้ายสุด ทีมงานได้มอบผลิตภัณฑ์สบู่มัลเบอรี่ให้ผู้ร่วมเข้าอบรมนำไปใช้ที่บ้านด้วย

อุปสรรคในการทำงาน

– ฝนตกหนัก

– การเดินทางล่าช้า

อื่นๆ

เมนู