นางสาววรรษมน พรมพิมาย
ประเภท บัณฑิตจบใหม่ กพร.
พื้นที่การทำงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น การทำงานในเดือนกันยายนจึงต้องทำงานในรูปแบบของการประชุมออนไลน์ ทางกลุ่มผู้ลงพื้นที่ประจำตำบลหนองบัวและอาจารย์ผู้ดูแลได้มีการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงและแบ่งหน้าที่การทำงาน โดยกลุ่มผู้ลงพื้นที่ทุกคนได้ร่วมกันออกความเห็น ระดมความคิดในการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ประจำตำบลหนองบัว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากมัลเบอร์รี่ ผลไม้ขึ้นชื่อของตำบลหนองบัว มีผลิตภัณฑ์มากมาย ได้แก่ แยมมัลเบอร์รี่ สบู่สมุนไพรที่ทำจากผลมัลเบอร์รี่ มีทั้งสบู่ก้อนและสบู่เหลว โดยกลุ่มผู้ลงพื้นที่และอาจารย์จะช่วยกันเลือกโลโก้ที่เหมาะสมที่สุดมาใช้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปวางขายต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู