นางสาว วรรษมน พรมพิมาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ กพร. ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคม ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองบัวได้มีการประชุมระดมความคิดในการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของตำบลหนองบัว การมีโลโก้ที่สวยงาม จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ได้ ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจึงช่วยกันออกแบบและปรับรูปแบบของโลโก้ให้มีความทันสมัย สวยงาม โดยมีรูปแบบดังนี้ 

นอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสอบถาม U2T-SROI ในโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการพูดคุย สอบถามชาวบ้าน และได้มีการนำเสนอโลโก้ผลิตภัณฑ์ให้ชาวบ้านดูก่อนที่จะนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ

อื่นๆ

เมนู